BRATISLAVA 2011 - 2014 Za štyri roky sa v našom meste veľa zmenilo. Výber toho najdôležitejšieho nájdete v nasledujúcej prezentácii.

O 40 MIL. EUR ZNÍŽENÝ DLH MESTAOzdravovanie mestských financií nie je populárne, pretože šetrenie je v meste vidno. Je však nevyhnutné, ak má byť rozvoj Bratislavy postavený na zdravých základoch.

O ROK ELEKTRIČKOU DO PETRŽALKY Opravou Starého mosta a výstavbou električkovej trate zo Štúrovej na Bosákovu ulicu vytvoríme spojenie Petržalky s centrom mesta bez rizika státia v zápche na moste.

KVALITNEJŠIA MHD 120 nových trolejbusov a 60 električiek, preferencia na radiálach, či zmodernizovaná električková trať v Dúbravke zvýšia kvalitu MHD a môžu pomôcť odľahčiť autami preplnené cesty mesta.

27 NOVÝCH A OBNOVENÝCH CYKLOTRÁSRozširovanie siete cyklotrás je jedným z overených spôsobov, ako aspoň z časti znížiť počet áut na cestách a zlepšiť tak dopravnú situáciu v mese pre všetkých.

60 OPATRENÍ PROTI KORUPCII V PRAXIPoučení kauzami a nevýhodnými zmluvami z minulosti sme zásadne zmenili filozofiu riadenia mesta smerom k maximálnej transparentnosti a verejnej kontrole.

PO 7 ROKOCH OŽÍVA STARÁ TRŽNICAVďaka spolupráci s Alianciou Stará tržnica slúži historický priestor Starej tržnice po 7 rokoch opäť širokej verejnosti.

PO 13 ROKOCH SPRÍSTUPNENÉ MESTSKÉ HRADBY13 rokov chátrajúce historické Mestské hradby sa vďaka nadšeniu a spolupráci s aktivistami podarilo vyčistiť, opraviť a sprístupniť verejnosti.

VIAC ZELENE V MESTE Výsadbou 122 stromov namiesto bilbordov na Bajkalskej ulici a 4-tisíc trvaliek v centre mesta, či zámenami pozemkov na Královej hore a v parčíku Belopotockého sme spolu posilnili zeleň v meste.

NOVÝ NÁJOMNÝ DOM V septembri bude do užívania odovzdaný deväťpodlažný nájomný dom na Čapajevovej ulici v Petržalke, v ktorom bude 48 bytových jednotiek pre mladé rodiny.

PROTI VIZUÁLNEMU SMOGU Približne 450 vonkajších reklamných nosičov sa nám podarilo odstrániť dohodou s reklamnými firmami, ale aj odstránením nelegálnych nosičov.

"RUNNING CITY" Je dobré, že Bratislava sa stáva mestom bežcov, bežecké podujatia sa tešia obrovskému a stúpajúcemu záujmu. Preto rozširujeme a obnovujeme sieť bežeckých trás.

SKORO MILIÓN TURISTOV ZA ROK Nárast počtu turistov na bezmála 1 mil. návštevníkov ročne je aj dôsledkom spojenia všetkých aktérov cestovného ruchu v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu.

KONTAKT S ĽUĎMI Nechodiť medzi ľudí znamená strácať kontakt s realitou. Pravidelné dni otvorených dverí primátora aj častý pohyb v uliciach mi dávajú pravdivý obraz o živote v meste.

VÝSLEDKY INFOGRAFIKA

 • Napriek úspornému režimu a zníženiu dlhu Bratislavy o 40 mil. eur sa v meste podarilo zrealizovať desiatky projektov v oblasti ...
   
  Viac

SPOLU POSÚVAME

 • BRATISLAVU DOPREDU

  O opätovnú dôveru ľudí sa uchádzam s odkazom, že Bratislava je dnes v lepšom stave, ako keď sme ju pred štyrmi rokmi prezvali.

  Prevzali sme kriticky zadĺžené mesto, ktorého dlh sa nám podarilo znížiť o 40 mil. eur.

  Prevzali sme mesto, kde sa roky hovorilo o rozvoji verejnej dopravy, my ho dnes realizujeme. Pre mestskú dopravu sme získali 300 mil. eur, opravujeme Starý most, budujeme električkovú trať do Petržalky, nakupujeme 120 nových trolejbusov a 60 električiek, opravujeme trať v Dúbravke, rozširujeme sieť cyklotrás.

  Prevzali sme mesto s množstvom káuz a nevýhodných zmlúv a túto "kultúru" správy mesta sme obrátili naruby. Do praxe sme zaviedli 60 protikorupčných opatrení.

  Napriek úspornému režimu sa nám podarilo postaviť nájomný dom so 48 bytmi, ako aj 2 detské ihriská, zmodernizovať 3 zariadenia pre seniorov a zrealizovať s partnermi a aktivistami ďalšie projekty, ako napríklad otvoriť 13 rokov chátrajúce mestské hradby, či vrátiť život do Starej tržnice.

  Nehovorím, že naše mesto je bez problémov. Je však isté, že sa nám ho spoločne za štyri roky podarilo posunúť dopredu.

90 DNÍ - 90 VÝSLEDKOV

 

Výsledky

Posledná udalosť

zobrazit všetko